Çevre Politikamız

KAR ÇEVRE

Çevre Politikamız

 • title Sürdürülebilir kalkınma ve çevre için;
  • Gelişmeler yönünde çevre ile uyumlu teknolojileri kullanarak iyileştirmelerin sürekliliğini sağlamayı, 
  • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincini geliştirmeyi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarda bulunmayı, 
  • Çevrenin korunmasına yönelik projelerin gerçekleştirilmesini sağlamayı, 
  • Çevreyi ve doğal kaynakları korumayı ve ekonomik büyümeye sürdürülebilir kaynak yönetimi ile katkıda bulunmayı, 

  • Çevre yasa ve yaptırımlarına uygun hareket etmeyi 
  taahhüt ediyoruz.